Monster Flamma

Sto f. 20 e. Mjölner Herkules – Flurtuva e. Dotterud Teddy
Länk till travsport.se här.

Välstammat nordsvenskt sto av lätt och fin modell. Visar goda anlag så här långt.