Startkommentar och strykning

Nora Francais kom inte till start hemma på Sundbyholm. Hon hade lite höga vita och då fick hon stanna i stallet.

Startkommentar till gårdagens montéstart på Rättvik här.